Blogi

Instalacja portalu Liferay 7 CE na środowisku Unicloud

Niniejszy artykuł opisuje kroki dla instalacji portalu Liferay 7 GA 5 CE na środowisku Unicloud.

 

Wymagania wstępne

Dla przeprowadzenia procesu instalacji potrzebne są:

 

1. Skonfigurowany dostęp przez konsolę i/lub sftp do środowiska Unicloud

2. Pobrane pakiety Liferay, przykładowe paczki dla niniejszego artykułu:

 

 • BUNDLE:

https://sourceforge.net/projects/lportal/files/Liferay%20Portal/7.0.4%20GA5/liferay-ce-portal-tomcat-7.0-ga5-20171018150113838.zip/download

 

W przypadku wykorzystania sftp do upload’u na środowisko również paczki:

 • WAR

https://sourceforge.net/projects/lportal/files/Liferay%20Portal/7.0.4%20GA5/liferay-ce-portal-7.0-ga5-20171018150113838.war/download

 

 • OSGI:

https://sourceforge.net/projects/lportal/files/Liferay%20Portal/7.0.4%20GA5/liferay-ce-portal-osgi-7.0-ga5-20171018150113838.zip/download

 

3. Zapoznanie się z instrukcją – krok ten jest opcjonalny, jednak umożliwia zidentyfikowanie ew. dodatkowych zmian w konfiguracji i sposobie instalacji opublikowanych przez Liferay:

https://dev.liferay.com/discover/deployment/-/knowledge_base/7-0/installing-liferay-on-tomcat-8

4. Posiadanie dostępu do konta pocztowego, na które przyjdą informacje o utworzeniu środowiska na Unicloud, np. hasło dostępu do bazy danych.

 

Instalacja

1. Stworzenie środowisk na Unicloud

W pierwszej kolejności niezbędne jest utworzenie środowisk serwera aplikacyjnego Tomcat oraz bazy danych. W tym celu należy wybrać Utwórz środowisko:

 

 

a następnie w panelu kreatora środowisk  wprowadzić konfigurację dla serwera Tomcat:

 

Wybieramy “Nowe środowisko”. Na zakładce JAVA wprowadzamy parametry środowiska:

 

 • Serwer aplikacyjny – Tomcat 8, Java – JDK 1.8
 • Ilość cloudletów: Zarezerwowane = 1, Ograniczenie skalowania = 16 (są to wartości początkowe, które można później skorygować)

 

Pozostałe parametry bez zmian, nie są potrzebne do instalacji, można je zmodyfikować później.
 

 

Na tym samym panelu kreatora środowisk, wskazujemy bazę danych SQL – w naszym przypadku  będzie to baza danych PostgreSQL:

 

 

Wybieramy ikonkę bazy danych SQL (poniżej ikonki Tomcat) i wybieramy z listy PostgresSQL 9.5. Następnie wprowadzamy parametry środowiska:

 

 • Ilość cloudletów: Zarezerwowane = 1, Ograniczenie skalowania = 4 (te wartości można później skorygować)

 

Po wprowadzeniu parametrów i zaakceptowaniu przyciskiem „Utwórz” rozpocznie się proces tworzenia środowisk. Może potrwać kilka minut. Po utworzeniu środowisk, na adres email konta Unicloud zostanie przesłany email z danymi dostępowymi dla bazy danych.

 

2. Przygotowanie bazy danych

Przygotowanie bazy danych można przeprowadzić z poziomu narzędzia phpPgAdmin, które powinno się automatycznie zainstalować wraz ze środowiskiem bazy danych. Przykładowy link uruchamiający narzędzie phpPgAdmin:

 

 

Następnie wybieramy zakładkę Serwery:

 

 

Definiujemy nową Rolę (użytkownika):

 

 

np.: liferay, hasło liferay. Uwaga, użytkownikowi należy nadać pełne uprawnienia administracyjne, takie jak dla użytkownika webadmin

 

Tworzymy nową bazę danych o nazwie lportal

 

 

Finalnie nasza nowa baza danych powinna być widoczna na liście:

 

 

 

3. Instalacja komponentów i konfiguracja

 

a) Wgranie bibliotek

 

Z paczki BUNDLE Liferay należy przekopiować zwartość katalogu ext (\liferay-ce-portal-7.0-ga\tomcat-8.0.32\lib\ext) do katalogu serwera Tomcat na środowisku Unicloud ($TOMCAT_HOME/lib/ext np. /opt/tomcat/lib/).

 

W przypadku korzystania z Menedżera plików Unicloud, w katalogu serwera Tomcat ($TOMCAT_HOME/lib/ext np. /opt/tomcat/lib/), należy utworzyć podkatalog ext, a następnie wgrać do niego pliki bibliotek (.jar) zawarte w paczce instalacyjnej Liferay w katalogu ext. Więcej o wgrywaniu plików na platformie Unicloud można znaleźć: https://pomoc.unicloud.pl/unicloud/publikowanie-aplikacji/instalacja-wlasnych-plikow/

 

Finalnie w katalogu lib/ext serwera Tomcat powinny się znajdować pliki .jar:

 

 

b) server.xml 

 

($TOMCAT_HOME/ conf/ np. /opt/tomcat/conf/server.xml) na środowisku Tomcat, należy zmodyfikować plik konfiguracyjny dodając wpisy:

 

<Connector port="80"
      protocol="HTTP/1.1"
      connectionTimeout="20000"
      redirectPort="443"
      URIEncoding="UTF-8"/>
      
<Connector port="8080"
      protocol="HTTP/1.1"
      connectionTimeout="20000"
      redirectPort="443"
      URIEncoding="UTF-8"/>

 

c) catalina.properties

 

($TOMCAT_HOME/ conf/ np. /opt/tomcat/conf/catalina.properties) na środowisku Tomcat należy zmodyfikować, dodając wpisy:

 

common.loader="${catalina.base}/lib","${catalina.base}/lib/*.jar","${catalina.home}/lib",
"${catalina.home}/lib/*.jar","${catalina.home}/lib/ext","${catalina.home}/lib/ext/*.jar"

 

d) Na środowisku Tomcat należy zainstalować biblioteki osgi Liferay

 

 1. utworzyć katalog liferay w lokalizacji ($TOMCAT_HOME/temp/ np. /opt/tomcat/temp/liferay)
 2. wgrać paczkę z bibliotekami osgi do tego katalogu. Paczkę można pobrać z np.: https://netix.dl.sourceforge.net/project/lportal/Liferay%20Portal/7.0.4%20GA5/liferay-ce-portal-osgi-7.0-ga5-20171018150113838.zip
 3. rozpakować paczkę
 4. zmienić nazwę rozpakowanego katalogu z liferay-ce-portal-osgi-7.0-ga5 na osgi

 

Wgranie paczki można wykonać narzędziem sftp lub poprzez Menedżera plików Unicloud. W przypadku korzystania z Menedżera plików Unicloud:

 

 • na katalogu wybieramy „Prześlij”

 

 

 • Następnie wprowadzamy url paczki bibliotek osgi i zatwierdzamy przyciskiem „Prześlij”

 

 

 • Po przesłaniu paczka powinna być w lokalizacji:

 

 

Do rozpakowania paczki niezbędne jest zalogowanie się przez ssh na utworzone środowisko. Po zalogowaniu i przejściu do katalogu ($TOMCAT_HOME/temp/liferay  np. /opt/tomcat/temp/liferay) należy ją rozpakować poleceniem:

 

tomcat@node999~/liferay $ unzip liferay-ce-portal-osgi-7.0-ga5-20171018150113838.zip

 

Więcej o dostępie przez ssh można znaleźć: http://pomoc.unicloud.pl/unicloud/dodatkowe-funkcje/dostep-za-pomoca-ssh/

 

e) portal-ext.properties

 

W katalogu ($TOMCAT_HOME/temp/liferay  np. /opt/tomcat/temp/liferay) należy utworzyć plik portal-ext.properties zawierający:

 

resource.repositories.root=${user.home}/liferay

 

f) catalina.policy

 

W katalogu ($TOMCAT_HOME/conf  np. /opt/tomcat/conf) należy upewnić się czy  plik zawiera podany poniżej wpis, a jeżeli nie, to wprowadzić:

 

grant {

permission java.security.AllPermission;

};

 

4. Wdrożenie aplikacji portalu

 

W celu zainstalowania paczki war, można skorzystać z Menedżera wysyłania platformy Unicloud:

 

 • Wybieramy Prześlij

 

 

 • Wprowadzamy url dla pobrania paczki war Liferay

 

https://netix.dl.sourceforge.net/project/lportal/Liferay%20Portal/7.0.4%20GA5/liferay-ce-portal-7.0-ga5-20171018150113838.war

 

 • Po pobraniu paczki wskazujemy środowisko na którym ma zostać zainstalowany pakiet .war:

 

 

 • W kolejnym okienku pozostawiamy pusty kontekst (pakiet zostanie zainstalowany w domyślnym kontekście ROOT)

 

Po wysłaniu, paczka zostanie automatycznie zainstalowana i uruchomiona co może chwilę potrwać.

 

5. Konfiguracja portalu Liferay

 

Po wystartowaniu serwera Tomcat i Liferay, poprzez link:

 

 

w przeglądarce powinien pokazać się kreator konfiguracji:

 

 

Na tym etapie najistotniejsze jest skonfigurowanie bazy danych, tj. wskazanie uprzednio zainstalowanej bazy danych Postgresql.

 

W tym celu należy odczytać IP bazy danych – w panelu konfiguracyjnym Unicloud, przy węźle Postgres:

 

 

Następnie należy wprowadzić w konfiguracji Liferay parametry: typ bazy, connection string, użytkownika dostępu do bazy + hasło. Przykładowo:

 

jdbc:postgresql://100.66.20.109:5432/lportal

 

W celu uwzględnienia zmian wymagany jest restart serwera. Po restarcie serwera portal Liferay jest gotowy do pracy.

Więcej wpisów w blogu

Integracja portalu Liferay 7 CE z Active Directory

Wstęp Niniejszy artykuł opisuje kroki dla skonfigurowania portalu Liferay 7 GA 5 CE do...

contact_us